موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سراج

سیستم مدیریت آموزش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه ها

اطلاعیه های عمومی
اطلاعیه مهم :
به اطلاع می رساند دانشگاه در روز پنج شنبه 1403/04/21 تعطیل است
اطلاعیه مهم :
به اطلاع می رساند کلیه فعالیت های اداری دانشگاه نظیر آموزش ، مالی ، فارع التحصیلی و ...  (بجز کلاس های آموزشی دوره تابستان 1403)
از تاریخ 1403/05/06 لغایت 1403/05/11 به مدت یک هفته تعطیل می باشد
زمانبندی دوره تابستان 14023
انتخاب واحد : 20 الی 21 تیر1403
ثبت نام مهمان : 20 الی 21 تیر1403
شروع و اتمام کلاس ها : 23 تیر الی 31 مرداد 1403
امتحانات :1 شهریور الی 8 شهریور
دانشجویان محترم جهت فعال شدن پروفایل برای انتخاب واحد دوره تابستان سالتحصیلی 1403 – 1402 مبالغ شهریه بصورت اینترنتی واریز، تا پروفایل به موقع فعال گردد.
الف ) کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی در رشته های تحصیلی 8.000.000 ريال بعلاوه بدهی نیمسالهای قبل

تذکر مهم : مبالغ اشاره شده در بند الف بصورت علی الحساب از کل شهریه دوره تابستان سالتحصیلی 1403-1402 بوده، به نحوی که در برخی از ورودی ها و رشته های تحصیلی کمتر از مبلغ شهریه ثابت و در برخی بیشتر از مبلغ شهریه ثابت می باشد.
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم در شهریه ثابت هیچ یک از رشته های تحصیلی افزایشی صورت نگرفته است.(لازم به یادآوری است دانشجویانی که سنوات تحصیلی مجاز آنان به اتمام رسیده شهریه ثابت و متغیر آنها بر اساس شهریه دانشجویان جدید الورود محاسبه و اعمال خواهد شد ).
دانشجویان محترم با توجه به موقت بودن انتخاب واحد می بایست نسبت به تعیین تکلیف نهائی مالی  تا تاریخ پایان وقت اداری روز  یک شنبه  مورخ  31/04/1403 اقدام نمائید. در غیر اینصورت انتخاب واحد اخذ شده، حذف خواهد شد. و مسئولیت آن به عهده خود دانشجو می باشد.
و همچنین برای ثبت نام در امتحان معرفی به استاد با مراجعه حضوری به امور مالی با پرداخت نصف شهریه ثابت و متغیر دروس امکانپذیر خواهد بود.
دانشجویان عزیز صبر کنید تا سیستم شماره پیگیری پرداخت شما را صادر کند. پرینت شماره پیگیری را دریافت و نزد خود نگه دارید.
                                      مدیریت پشتیبانی، دانشجوئی و فرهنگی موسسه آموزش عالی سراج

 اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانی :

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کارت ورود به جلسه امتحانی در پرتال اینترنتی دانشجویان قرار گرفته است و دانشجویان گرامی می بایست پس از ارزشیابی اساتید از قسمت گزارش و کارت جلسه امتحانی آنرا مشاهده و چاپ نمایند

قابل توجه دانشجویان عزیز:

زمان ارزشیابی اساتید محترم در نیمسال جاری از تاریخ 1403/03/19 لغایت 1403/04/17 می باشد. تکمیل فرم های ارزشیابی الزامی می باشد.

زمانبندی نیمسال 14022
انتخاب واحد : 
کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته:

 از ساعت 00:00روز14 بهمن تا ساعت 24:00 روز15  بهمن
کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد:
 از ساعت 00:00روز16 بهمن تا ساعت 24:00 روز17 بهمن
انتخاب واحد با تاخیر: 18  الی 20  بهمن
شروع کلاسها :   21 بهمن
حذف واضافه :  29و 30 بهمن
ثبت نام وانتخاب واحد مهمان : 29و 30 بهمن
اتمام کلاسها :   27  خرداد
امتحانات  : 30 خرداد الی 17 تیر
 
دانشجویان محترم جهت فعال شدن پروفایل برای انتخاب واحد نیمسال دوم سالتحصیلی 1403 – 1402 مبالغ شهریه بصورت اینترنتی واریز، تا پروفایل به موقع فعال گردد.
الف ) کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی در رشته های تحصیلی 25.000.000 ريال بعلاوه بدهی نیمسالهای قبل
ب ) کلیه دانشجویان مقطع  کارشناسی ارشد در رشته های تحصیلی 40.000.000 ريال بعلاوه بدهی نیمسالهای قبل
تذکر مهم : مبالغ اشاره شده در بند الف و ب بصورت علی الحساب از کل شهریه نیمسال دوم سالتحصیلی 1403-1402 بوده، به نحوی که در برخی از ورودی ها و رشته های تحصیلی کمتر از مبلغ شهریه ثابت و در برخی بیشتر از مبلغ شهریه ثابت می باشد.
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم در شهریه ثابت هیچ یک از رشته های تحصیلی افزایشی صورت نگرفته است.(لازم به یادآوری است دانشجویانی که سنوات تحصیلی مجاز آنان به اتمام رسیده شهریه ثابت و متغیر آنها بر اساس شهریه دانشجویان جدید الورود محاسبه و اعمال خواهد شد ).
دانشجویان محترم با توجه به موقت بودن انتخاب واحد می بایست نسبت به تعیین تکلیف نهائی مالی  تا تاریخ پایان وقت اداری روز  یک شنبه  مورخ  06/12/1402 اقدام نمائید. در غیر اینصورت انتخاب واحد اخذ شده، حذف خواهد شد. و مسئولیت آن به عهده خود دانشجو می باشد.
نسبت به تعیین تکلیف مانده بدهی خود حداکثر در سه فقره چک ارائه چک بتاریخ 15/12/1402 و 05/02/1403 و 05/03/1403  امکانپذیر می باشد.
دانشجویان عزیز صبر کنید تا سیستم شماره پیگیری پرداخت شما را صادر کند. پرینت شماره پیگیری را دریافت و نزد خود نگه دارید.
                                      مدیریت پشتیبانی، دانشجوئی و فرهنگی موسسه آموزش عالی سراج

 

زمانبندی دوره تابستان 14023

انتخاب واحد : 19 الی 21 تیر

ثبت نام مهمان : 19 الی 21 تیر

شروع واتمام کلاسها : 23 تیر الی  31 مرداد

امتحانات :1 شهریور الی 8  شهریور

اطلاعیه خیلی مهم امتحانات دانشجویان :
1-درب جلسه امتحانی 10دقیقه قبل از شروع جلسه امتحانی بسته خواهد شد .
2-دانشجویان بعد از 5 دقیقه از رویت سوالات و قبل از امضا کردن صورت جلسه میتوانند جلسه امتحانی را ترک کنند.
توجه به نکات زیر در طول امتحانات الزامی است:
1.    15 دقیقه قبل از شروع امتحان در جلسه امتحانی حضور یابید.
2.    هرگونه یادداشت و جزوه و کتاب و کف نویسی تقلب محسوب می شود.
3.    همراه داشتن گوشی تلفن همراه و ساعت هوشمند از مصادیق تقلب بوده و باید به امانات موسسه تحویل شود. 
4.    دانشجویان می بایست نظم و انضباط را به طور کامل در طول امتحانات رعایت نمایند. ترک جلسه امتحانی در جریان امتحان امکانپذیر نمی باشد.
5.    در صورت اتفاق افتادن تقلب در امتحان و گزارش مراقب مربوطه،نمره 0.25 برای درس ثبت خواهد شد.
6.    در صورت تکرار تقلب در دوره تحصیل منع تحصیل از یک تا چند ترم برای دانشجوانجام خواهد گرفت.
7.    طبق آئین نامه جدید اثر تقلب هرگز از کارنامه دانشجو حذف نخواهد شد.
8.    درخواست تجدید نظردر ورقه امتحانی فقط از طریق وب سایت موسسه بوده ،فلذا بعد از سپری شدن مدت قانونی امکان ثبت درخواست تجدید نظر از طرف دانشجو وجود نخواهد داشت.
9.    ازآوردن و تحویل پروژه وسی دی در جلسه به مراقب خودداری نموده و قبل یا بعد از امتحان به استاد مربوطه ارائه نمایید
10.    بعد از اتمام امتحان ترک محوطه دانشگاه مورد انتظار است.