زمانبندی نیمسال 14022

انتخاب واحد :

کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته:

 از ساعت 00:00روز14 بهمن تا ساعت 24:00 روز15  بهمن

کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد:

 از ساعت 00:00روز16 بهمن تا ساعت 24:00 روز17 بهمن

انتخاب واحد با تاخیر: 18  الی 20  بهمن

شروع کلاسها :   21 بهمن

حذف واضافه :  29و 30 بهمن

ثبت نام وانتخاب واحد مهمان : 29و 30 بهمن

اتمام کلاسها :   27  خرداد

امتحانات  : 30 خرداد الی 17 تیر

 

اطلاعیه خیلی مهم امتحانات دانشجویان :

1-درب جلسه امتحانی 10دقیقه قبل از شروع جلسه امتحانی بسته خواهد شد .

2-دانشجویان بعد از 5دقیقه از رویت سوالات و قبل از امضا کردن صورت جلسه میتوانند جلسه امتحانی را ترک کنند.

 

دانشجویان محترم جهت فعال شدن پروفایل برای انتخاب واحد نیمسال دوم سالتحصیلی 1403 – 1402 مبالغ شهریه بصورت اینترنتی واریز، تا پروفایل به موقع فعال گردد.

الف ) کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی در رشته های تحصیلی 25.000.000 ريال بعلاوه بدهی نیمسالهای قبل

ب ) کلیه دانشجویان مقطع  کارشناسی ارشد در رشته های تحصیلی 40.000.000 ريال بعلاوه بدهی نیمسالهای قبل

تذکر مهم : مبالغ اشاره شده در بند الف و ب بصورت علی الحساب از کل شهریه نیمسال دوم سالتحصیلی 1403-1402 بوده، به نحوی که در برخی از ورودی ها و رشته های تحصیلی کمتر از مبلغ شهریه ثابت و در برخی بیشتر از مبلغ شهریه ثابت می باشد.

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم در شهریه ثابت هیچ یک از رشته های تحصیلی افزایشی صورت نگرفته است.(لازم به یادآوری است دانشجویانی که سنوات تحصیلی مجاز آنان به اتمام رسیده شهریه ثابت و متغیر آنها بر اساس شهریه دانشجویان جدید الورود محاسبه و اعمال خواهد شد ).

دانشجویان محترم با توجه به موقت بودن انتخاب واحد می بایست نسبت به تعیین تکلیف نهائی مالی  تا تاریخ پایان وقت اداری روز  یک شنبه  مورخ  06/12/1402 اقدام نمائید. در غیر اینصورت انتخاب واحد اخذ شده، حذف خواهد شد. و مسئولیت آن به عهده خود دانشجو می باشد.

نسبت به تعیین تکلیف مانده بدهی خود حداکثر در سه فقره چک ارائه چک بتاریخ 15/12/1402 و 05/02/1403 و 05/03/1403  امکانپذیر می باشد.

دانشجویان عزیز صبر کنید تا سیستم شماره پیگیری پرداخت شما را صادر کند. پرینت شماره پیگیری را دریافت و نزد خود نگه دارید.

                                      مدیریت پشتیبانی، دانشجوئی و فرهنگی موسسه آموزش عالی سراج

 

 

زمانبندی نیمسال 14021

انتخاب واحد :

کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته:

 از ساعت 00:00روز4 شهریور تا ساعت 24:00 روز6  شهریور

کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد:

 از ساعت 00:00روز7 شهریور تا ساعت 24:00 روز10 شهریور

انتخاب واحد با تاخیربرای تمامی دانشجویان:

 ۱۸ الی ۲۴ شهریور

شروع کلاسها :   1 مهرماه 1402

حذف واضافه :10 الی 12  مهر

ثبت نام وانتخاب واحد مهمان : 3 الی 5   مهر

اتمام کلاسها :  15  دی

امتحانات  :17   دی الی 3 بهمن